chevron_left
Gå tilbage til FAQ oversigt

FAQ - For udlejer

HVAD ER KEYHOLE?

keyboard_arrow_down
Med et Keyhole abonnement udsteder vi en garanti for dig som lejer som erstatter det kontante depositum og forudbetalt leje.

Det betyder, at du undgår at skulle lægge et stort pengebeløb, når du flytter ind i en ny lejebolig. 🏠

Men ligesom når du leaser en bil, 🚗 så er det stadig dig der er ansvarlig for de buler du laver på bilen. Men det er kun udbedring af skaden du betaler, og ikke en stor kontant deponering. Så jo bedre du behandler dit lejemål, des mindre skal du betale ved fraflytning. 😉

Keyhole er registeret som et forsikringsagentur under tilsyn hos Finanstilsynet, som gennem en egenudviklet digital platform kan udstede garantier for depositum og forudbetalt leje. Vi er derfor ikke et forsikringsselskab, men har indgået et partnerskab 🤝 med et solidt etableret forsikringselskab.

Her har vi skabt et partnerskab med Nordic Guarantee, som er et registreret forsikringselskab i 🇸🇪 Sverige, 🇳🇴 Norge, 🇫🇮 Finland og ikke mindst 🇩🇰Danmark.  

HVAD SKER DER HVIS KEYHOLE IKKE EKSISTERER MERE?

keyboard_arrow_down
Skulle det utænkelige ske, at Keyhole ophører med at eksistere, så har det ingen betydning for den sikkerhed der er stillet for dig som lejer overfor udlejer.

Garantien b af Nså opkrævningen af abonnementet vil blot forsætte hos dem. Således vil garantierne og dermed sikkerheden overfor udlejer fortsat eksistere så længe du bliver boende. 🏠

HVORDAN FUNGERER KEYHOLE?

keyboard_arrow_down
Med Keyhole operetter du ganske enkelt et abonnement, hvor du mod en fast månedlig ydelse undgår at skulle betale kontant depositum eller forudbetalt husleje, da vi på vegne af dig udsteder en garanti til din udlejer. 📝

Garantien sikrer din udlejer, hvis du skulle være i den uheldige situation ikke at være i stand til at betale dine forpligtigelser overfor udlejer når du fraflytter. Den fungerer således på samme måde som den sikkerhed 🔒et traditionelt depositum og forudbetalt leje gør. Forskellen er, med Keyhole skal du ikke lægge et stort beløb up-front når du flytter ind.

Dog vær opmærksom på at man ikke betaler af på depositummet men opretholder en garanti med ens præmiebetaling, dvs. ved fraflytning man betale fraflytningsopgørelsen.

KAN KEYHOLE INTEGRERES MED ANDRE SYSTEMER?

keyboard_arrow_down
Absolut!

Keyhole kan integreres som du ønsker det. Hvis du gerne vil integrere direkte ind i dit software til f.eks. ejendomsadministration eller lign.

Kontakt os og hør mere om dine muligheder.
Send en email med info til team@usekeyhole.com.

COOKIEPOLITIK

keyboard_arrow_down
Vi bruger cookies til at tilpasse vores hjemmesides indhold og markedsføring, til at optimere funktioner og til at analysere vores trafik. 🤙🏻Vi deler oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at bruge vores hjemmeside.

HVAD ER COOKIES?
🍘Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke. 🙌🏼

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjepartstjenester, der vises på vores sider.

For at få mere at vide om hvordan vi bruger cookies kan du kontakte os på info@usekeyhole.com, eller læse hvordan vi behandler persondata i vore.

HVORDAN BRUGER VI COOKIES?
Cookie-relaterede oplysninger bruges ikke til at identificere dig personligt, og mønsterdata er fuldt ud under vores kontrol. Disse cookies bruges ikke til andet formål end at optimere vores hjemmeside, som beskrevet nedenfor:

Marketing
Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at kunne vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

Statistik
Statistiske cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

PRIVATLIVSPOLITIK

keyboard_arrow_down

BETINGELSER

keyboard_arrow_down
KEYHOLES BETINGELSER FOR GARANTI

1. UDSTEDELSE AF GARANTI
Garanti udstedes af Nordic Guarantee, der er Keyholes finansielle partner. Garanti kan udstedes af Nordic Guarantee, når Lejer har oprettet sig i Keyholes system, og Lejer har anmodet om, at der stilles garanti overfor Udlejer til sikkerhed for Lejers forpligtelser i forbindelse med fraflytning i henhold til lejelovens § 34.

2. PRÆMIE, GEBYR M.V.
I forbindelse med udstedelse af garanti opkræver Keyhole et oprettelsesgebyr. Størrelsen på gebyret oplyses i forbindelse med Lejers anmodning til Keyhole om at stille garanti.

Når garanti er udstedt, betaler Lejer en månedlig præmie. Præmien betales forud. Størrelsen på præmien oplyses i forbindelse med Lejers anmodning til Keyhole om at stille garanti.

Præmien betales indtil lejemålet er endeligt ophørt, og alle økonomiske mellemværende mellem Lejer og Udlejer er tilendebragt, medmindre der inden da er trukket på garantien. Såfremt der er trukket på garantien ved lejemålets ophør, fortsætter betaling af præmie til forholdet, der medførte trækket på garantien er endeligt afklaret, og eventuelt udbetalte beløb til Udlejer er tilbagebetalt af Lejer til Keyhole/Nordic Guarantee. Lejer er forpligtet til at tilmelde betalingen automatisk betaling via Keyholes løsning.

Udlejer er i visse situationer i henhold til bestemmelserne i lejeloven berettiget til at opkræve yderligere depositum. I sådanne tilfælde vil Keyhole/Nordic Guarantee overfor Udlejer være forpligtet til at hæve garantisummen. Såfremt garantisummen hæves, vil det medføre en stigning i den månedlige præmie, som Lejer skal betale. Præmiestigningen vil procentuelt modsvare stigningen i garantisummen.

Keyhole kan regulere/forhøje præmien som følge af prisændringer med 3 måneders varsel dog således, at Lejer, såfremt præmiestigningen ikke kan accepteres, kan opsige aftalen. En sådan opsigelse er betinget af, at Lejer foranlediger, at de stillede garantier afløses af kontant indbetaling af depositum/forudbetalt leje til Udlejer.

3. LEJERS HÆFTELSE
Lejer hæfter personligt overfor Keyhole/Nordic Guarantee for følgende:

- Alle forpligtelser, som Keyhole/Nordic Guarantee har påtaget sig i forbindelse med udstedelse af garantien

- Præmie, gebyrer m.v.

- Morarenter af ovenstående beløb.

Er garanti udstedt på vegne af flere Lejere, hæfter disse personligt og solidarisk.

4. MORARENTER
Såfremt skyldige beløb ikke betales rettidigt, pålægges de skyldige beløb morarente i henhold til rentelovens bestemmelser.

5. LEJERS MISLIGHOLDELSE
Lejers manglende betaling af gebyr og præmie udgør misligholdelse overfor Keyhole/Nordic Guarantee. I tilfælde af lejers manglende betaling, er Keyhole/Nordic Guarantee berettiget til at:

- Forlange garantisummen betalt af Lejer, til brug for Keyholes/Nordic Guarantees betaling af kontant depositum/forudbetalt leje til Udlejer. Således søger Keyhole/Nordic Guarantee i forbindelse med Lejers misligholdelse hurtigst muligt at bringe garantien til ophør ved kontant betaling af depositum/forudbetalt leje til Udlejer.

- Tillægge ethvert skyldigt beløb renter m.v. i henhold til rentelovens bestemmelser.

6. LEJERS PLIGTER I FORBINDELSE MED FRAFLYTNING
I forbindelse med fraflytning er Lejer forpligtet overfor Keyhole/Nordic Guarantee til at varetage sine rettigheder overfor Udlejer. Lejer er således forpligtet til at deltage i det syn, som Udlejer indkalder Lejer til i forbindelse med fraflytning.

7. ÆNDRINGER
Ændring af nærværende aftale kan foretages af Keyhole som følge af lovgivningsmæssige ændringer. Sådanne ændringer skal varsles tre måneder forinden, såfremt det er muligt.

Øvrige ændringer kan af Keyhole foretages med tre måneders varsel, dog således, at Lejer, såfremt ændringer ikke kan accepteres, kan opsige aftalen. En sådan opsigelse er betinget af, at Lejer foranlediger, at de stillede garantier afløses af kontant indbetaling af depositum/forudbetalt leje til Udlejer.

8. OPSIGELSE
Keyhole kan opsige nærværende aftale med 36 måneders varsel.Aftalen bortfalder, såfremt Lejer vælger at indbetale kontant depositum til Udlejer.

9. TVISTER/LOVVALG
Alle tvister mellem Lejer og Keyhole/Nordic Guarantee skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige danske domstole.